☎ 0888669625

За нас

Fuel_crisis„КЛИМС ПЕТРОЛ” ЕООД – гр.Варна, ЕИК 203206908, е учредено през 2014 г. Управител и едноличен собственик на капитала е Филип Христов Жильов. Целият професионален път управителя е преминал в Петрол АД и Нафтекс Петрол ЕООД като специалист, началник отдел и търговски директор, повече от 25 години.

 

„КЛИМС ПЕТРОЛ” ЕООД – гр.Варна има сключени договори с доставчици за покупко-продажба на горива от всички терминали на Лукойл в страната. Горива могат да бъдат доставени и от бази на други фирми, позиционирани в страната.

 

„КЛИМС ПЕТРОЛ” ЕООД – гр.Варна предлага пълен спектър от течни горива /всички видове бензини, дизелови горива и газьоли за отопление.

 

„КЛИМС ПЕТРОЛ” ЕООД – гр.Варна предоставя възможност за доставка на горивата франко склада на клиента, осигурявайки специализиран транспорт.

 

„КЛИМС ПЕТРОЛ” ЕООД – гр.Варна има открита банкова сметка в УНИКРЕДИТ Булбанк. Плащането на доставките се извършва авансово или разсрочено при условията на банкова гаранция.

 

За управителя

2508Казвам се Филип Христов Жильов. Роден съм на 04.04.1963 г.
Професионални знания, опит и работа в екип съм придобил първо в Петрол АД- клон Варна за периода 1985 г. – 1996 г., като предприятието напуснах като началник отдел „Икономически разчети и ТРЗ”.
От 01.07.1996 г. до 28.02.2014 г. бях част от екипа на „Нафтекс Петрол” ЕООД, където започнах като „организатор търговия”, а в последните седем години ръководих Търговска дирекция в качеството си на Търговски директор.
От октомври 2014 г. съм едноличен собственик на капитала, а от 30.03.2015г. съм и управител на „Климс Петрол” ЕООД, гр. Варна.

 

 

 

Социални мрежи

Моля последвайте Facebook страницата на Климс Петрол на адрес  https://www.facebook.com/klims.bg

Или се включете във Facebook групата Колите на адрес https://www.facebook.com/kolite